Op de Nieuwjaarsdegustatie van 27 januari 2019 nam Bart Van de Keere afscheid als Voorzitter CD&V Sint-Laureins. Zijn laatste toespraak.

Beste aanwezigen op deze nieuwjaarsdegustatie van harte welkom en een gezond, zalig en gelukkig nieuw jaar gewenst.

Het is de laatste keer dat ik in de januarimaand hier als voorzitter een toespraak mag houden.

We hebben het belangrijke jaar 2018 achter ons liggen. De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij en de raden zijn geïnstalleerd, men heeft met ons gelachen en we zijn met een nieuwe kleinere ploeg van start gegaan.

Patrick zal straks over de kandidaten en de verkozenen iets zeggen, maar ik wil toch bij de verkiezingen en de kiescampagne even blijven stilstaan.

De uitslag die kennen we, we hebben 6 mandatarissen in de gemeenteraad en 2 in het bijzonder comité voor de sociale dienst. We zitten nu met twee fracties in de oppositie, hoewel we niet weten of Johan Francque nog lang voor NVA of voor zichzelf in de gemeenteraad zal zetelen.

Ik moet zeggen hoewel we met minder zijn was de eerste vergadering in voorbereiding met de gemeente- en ocmw-raad daarom niet minder gezellig. De raden vallen nu immers op dezelfde dag, zodat we al met 8 mandatarissen bijeen komen en we hebben beslist dat de bestuursleden ook welkom zijn op deze maandelijkse bespreking. Op die manier beschikken we over een beter klankbord en kunnen we op een betere manier op de raad vertolken wat er leeft onder de bevolking. Dus wie graag actiever betrokken is bij de politiek : word bestuurslid en je kan actief participeren.

Was de campagne en de uitslag goed of slecht: ik zal het u zeggen.

We hebben goed voorbereid en begeleid op een serene manier campagne gevoerd. Daarom versta ik niet goed dat de burgemeester het nodig vond om achteraf met ons te lachen op de gemeenteraad, waarbij hem een koekje van eigen deeg hebben gebakken door collectief afwezig te zijn.

De resultaten zijn wat ze zijn en één ding is duidelijk: van de zes mandaten die in de gemeente te verdelen zijn behoren er 5 (3 schepenen, voorzitter gemeenteraad en OCMW-voorzitter) aan inwoners van de deelgemeente Sint-Laureins en wij hebben gelukkig met Annick, die nu vervangen is door Ingrid De Sutter één verkozene. Wij hadden stuk voor stuk gedreven kandidaten voor deze deelgemeente, maar de partij Samen (of liever VLD) heeft alles ingezet op de deelgemeente Sint-Laureins. Het zij zo, maar de conclusie is duidelijk: we moeten hard werken om nieuwe en gedreven inwoners van de deelgemeente Sint-Laureins bij onze werking te betrekken. Ik reken op jullie allemaal om ons daarbij te helpen. Word bestuurslid en bouw mee aan gans onze gemeente.

Wat de campagne zelf betreft en de groep kan ik u alleen maar zeggen dat we er voor gekozen hebben om de nieuwe en externe kandidaten vooraan op de lijst te zetten, iets wat een gedurfde zet was. Hebben we daar goed mee
gedaan? Misschien niet, of mogelijks wel, maar ik ben blij dat wij naar de kiezer duidelijk de boodschap hebben gegeven dat we vernieuwing een kans willen geven. Dat is ook gelukt want in de gemeenteraad zetelen we met 3 nieuwe en 3 bestaande raadsleden en in het bijzonder comité voor de sociale dienst zetelen we met 2 nieuwe kandidaten. Ik heb aan den lijve ervaren dat we op een aangename manier als vrienden zijn rondgegaan bij de mensen, vriendelijker dan vorige keer werden onthaald en dat er een grote groepsgeest was.

Met deze vernieuwde ploeg, maar zoals gezegd met alle bestuursleden die naar de fractievergadering mogen komen zullen we een harde en voor de mensen goede oppositie voeren ten bate van ALLE inwoners van Sint-Laureins.

Sommige mensen zeggen of vragen: ga jij het schip verlaten? Neen ik blijf mij actief inzetten voor onze plaatselijke, regionale en nationale partij, maar op een andere manier dan vroeger. Het is goed dat ook in ons bestuur een nieuwe en frisse wind waait en nieuwe mensen met frisse ideeën het voortouw nemen. Zal dat hetzelfde zijn? neen, het zal anders zijn, maar het is broodnodig.

Ik ga toch met jullie eens terug in de tijd en wil een aantal belangrijke mijlpalen schetsen in mijn leven :

Op 3 juni 1964 zag ik in Gent op keizerlijke wijze het levenslicht.

1 januari 1971: werd ik de zoon van burgemeester Roger Van de Keere in Watervliet.

1 januari 1977: zat ik op het college en werd mijn pa de eerste burgemeester van de fusiegemeente Sint-Laureins, dankzij het door Jozef Van Braekel gehouden woord dat ondanks zijn beter stemmenaantal mijn pa toch burgemeester werd.

Ondertussen richtten wij met onder meer Patrick, Annick en anderen de jongerenafdeling op.

Op 26 februari 1989, nu bijna dertig jaar geleden, overleed mijn pa op 68-jarige leeftijd.

Op 1 januari 1995 werd ik gemeenteraadslid.

Op 1 januari 2001 werd ik ocmw-voorzitter

Op 1 januari 2007 werd ik schepen

Op 1 januari 2013 zat ik voor het eerst sinds mensenheugenis voor onze partij hier in de oppositie.

Op 20 januari 2013 werd ik verkozen met 93,4% van de geldig uitgebrachte stemmen en 3 jaar later zelfs unaniem als voorzitter van deze afdeling.

Op 19 januari 2019 werd mijn ma 90 jaar.

Op 27 januari 2019 geef ik na 6 jaar intensief werken als voorzitter de fakkel door.

Ik ben fier te hebben kunnen meewerken aan de uitbouw van onze gemeente, met alle mogelijke zaken die jullie kennen. De zaken die mij het meest bijblijven en waar ik zelf een grote invloed op had zijn de uitbouw van het rustoord aan de kant van het Godshuis, de inrichting van de voetbalaccommodatie in Watervliet, de heraanleg van het Stee, de verbreding van de Bellekensstraat en vernieuwing van de Munte.

Beste mensen zoals je ziet zit ik bijna 50 jaar in de politiek en wil ik voor de komende 50 jaar mij op de voor- en achtergrond nog altijd inzetten voor onze afdeling, maar op een iets andere wijze. Als men mij vraagt om in het bestuur bepaalde zaken op te nemen ben ik daar graag toe bereid.

Ik wil tot slot van de gelegenheid gebruik maken om dank te zeggen aan Marileen voor het vele geduld, de spanningen, de drukte, de afwezigheid, die politiek met zich brengt. Ook dat is één van de beweegredenen om het iets kalmer aan te doen. Dank.

Ook mijn ma wil ik tot slot dank zeggen omdat zij zovele jaren mijn pa, maar zeker ook mij heeft geholpen en gesteund - ook deze campagne - in deze politieke onderneming.

Tenslotte wil ik een woord van dank zeggen aan onze gemeenteraads- en ocmw-raadsleden, bestuursleden en leden en iedereen hier aanwezig. Dankzij jullie kunnen wij doen wat we tot nu toe deden en kunnen we ook in de toekomst verder werken.

Graag vraag ik ook de aandacht voor onze jaarlijkse tombola waarvoor Patrick en Martine rondkomen. We hebben als hoofdprijs een hesp en daarnaast ook nog vele waardevolle prijzen in natura en waardebonnen voor plaatselijke handelaars. Het is belangrijk dat we over wat middelen beschikken - naast de bijdrage van de verschillende mandatarissen - om een actieve werking te kunnen hebben en een mooie receptie te kunnen aanbieden zoals deze. Dank uitdrukkelijk ook aan het organisatiecomité.

Laten we het glas heffen op 2019.

Bart Van de Keere,
Voorzitter.

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.