"foto Het Nieuwsblad" 

Sinds 2019 behandelen gemeenteraadsleden ook de agendapunten OCMW op de raad.
De decreetgever heeft ervoor gekozen om de individuele hulpverleningsdossiers te bespreken en erover te beslissen in een apart orgaan: het bijzonder comité voor de sociale dienst.
In de gemeenteraad dd. 16 september werd Martine Cools aangesteld ter vervanging van Jeffrey Van de Vijver. Jeffrey en zijn vriendin gaan wonen in Drongen.  Martine Cools is goed geplaatst om dit op te nemen als vroegere OCMW-voorzitter en blijvend betrokken in de CD&V-fractie.