Het was oppositieraadslid Franky Cornelis (CD&V) die de verkeersonveilige situatie onder
de aandacht van de gemeenteraad bracht. “Lindebomen hebben het kwalijke kenmerk dat ze onderaan scheuten vormen”, zei Cornelis in de gemeenteraad.

“Dat zien we heel duidelijk bij een boom in de Ketterijstraat langs de gewestweg N456 aan het kruispunt met de Kerselaarstraat ter hoogte van het bushokje. De scheuten belemmeren het zicht van bestuurders die richting Watervliet kijken en het kruispunt willen oprijden. Werd deze gevaarlijke situatie al aan de wegbeheerder, Administratie Wegen en Verkeer (AWV), gemeld, zodat zij het euvel kan oplossen? Misschien is het nog handiger om zelf even met een boomzaag langs te gaan.”

Burgemeester Franki Van de Moere (Samen) erkende dat de takken hinder veroorzaken. “Zelf de boom snoeien is niet aangewezen”, reageerde de burgervader. “Het groen behoort bij de gewestweg en moet dus via AWV aangepakt worden. We zullen hen zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.”

Toen we dinsdagmiddag de wegbeheerder zelf om een reactie vroegen, liet die niet lang op zich wachten. “Als dit inderdaad groen betreft dat in ons beheer is, zullen we niet wachten op een officiële melding van de gemeente Sint-Laureins, maar nog deze week ter plaatse gaan en dit meteen in orde brengen en die takken weghalen”, klonk het vanuit de communicatiedienst van AWV.

Emiel Tack