Op zaterdag 26 september vond de digitale Dag van de Afdeling voor lokale CD&V-afdelingen plaats.
Voor de 300 lokale CD&V-ploegen is het een jaarlijkse niet te missen inspiratie-, vormings- en uitwisselingsdag. Ook CD&V-leden van Sint-Laureins en de regio zakten af naar Leuven om deze dag mee te beleven en inspiratie voor de lokale werking terug mee te brengen.

Er stonden heel wat workshops op de agenda, alsook de voorstelling van het digitaal platform waarmee CD&V-voorzitter Joachim Coens binnenkort rechtstreeks in dialoog gaat met de kiezer.

Om mensen beter te betrekken bij het beleid werd er het digitaal participatieplatform voorgesteld waarmee leden, maar ook niet leden binnenkort zullen betrokken worden bij de beleidskeuzes die CD&V maakt. “Afhankelijk van de actualiteit zetten we het digitaal platform in om stemmen te verzamelen, te discussiëren, enquêtes te lanceren, kort te polsen naar de mening van leden en niet-leden over standpunten en gaan we het debat aan over maatschappelijke thema's”, besluit CD&V-voorzitter Joachim Coens.

 Enkele foto's>>>