Sint-Laureins 15 augustus 2020


Aanvraag titel ereburgemeester Annick Willems

________________________________________________________________________________________


Aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Laureins

Annick is in haar studententijd in de politiek gestapt en heeft met een aantal van de huidige raadsleden en anderen in onze gemeente de CVP-jongeren opgericht. Zij wist een enthousiaste groep jonge mensen te verzamelen die gedurende vele jaren zich hebben ingezet om vanuit de jongeren iets te realiseren op gemeentelijk vlak in Sint-Laureins en dit onder het bestuur van Roger Van de Keere.

Dankzij haar inzet belandde zij met Frank Cornelis in de OCMW-raad en werd later OCMW-voorzitter en maakte daar de wissel mee naar onze huidige algemeen directeur Linda Turpyn. Zij heeft gedurende velen jaren doordacht en in overleg met de administratie het OCMW geleid en uitgebouwd.

De volgende legislatuur werd zij 1ste schepen en zij zette als schepen van cultuur vele culturele activiteiten en lokale projecten op alsook de realisatie van “DE MEET”.

Op 1 januari 2007 werd zij  in opvolging van Jozef Van Braekel de eerste vrouwelijke burgemeester van Sint-Laureins, van het Meetjesland zelfs.

Haar mandaat werd gekenmerkt door het ontwikkelen van een doordachte visie op het beleid op korte en lange termijn voor onze mooie landelijke gemeente. Zij was bovendien als provincieraadslid en als bestuurslid van VVSG en tal van andere raden en besturen dag en nacht bezig met haar gemeente en te zorgen dat we konden uitgroeien tot een bestuurs-krachtige gemeente in een goede samenwerking tussen een professionele administratie en actieve politiekers.

Daarom dragen wij als voltallige CD&V-fractie Annick voor om de titel van ereburgemeester te dragen van de gemeente Sint-Laureins.

Patrick De Greve, Bart Van de Keere, Franky Cornelis, Sylvie Van de Velde, Robert Maenhout en Ingrid De Sutter, Caroline Meire en Jeffrey Van de Vijver.

Gezien het reglement voorziet dat de persoon ook zelf de aanvraag moet doen tekent zij hieronder mee ter bevestiging dat zij akkoord is en dus op die manier verzoekt haar die titel toe te kennen.

Klik op de afbeelding:

Foto's van A. Arens. >>

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties