Onze fractie in actie op het begrotingsdebat in december 2014