“Bij start van het politieke werkjaar kwamen de leden van fractie in gemeente en ocmw bijeen om in een gezellig kader de werking voor het komende jaar af te spreken.”